Dôležitá informácia
Všimli ste si, že niekedy nestihneme včas vytvoriť novú grafiku na našich stránkach, čím sa ...
Viac
Facebook
Dotkni sa neba 2012
Dotkni sa neba 2013 Zvolen
Otazniky zivota
Magazin Za Obzorem
Magazín ZAOBZOREM 2

Štúdium Biblie pre všetkých

Pokiaľ máte záujem o individuálne štúdium Biblie, prosím kontaktujte pastora:
Milan Uhrín
0905 767 200