Dôležitá informácia
Všimli ste si, že niekedy nestihneme včas vytvoriť novú grafiku na našich stránkach, čím sa ...
Viac
Facebook
Dotkni sa neba 2012
Dotkni sa neba 2013 Zvolen
Otazniky zivota
Magazin Za Obzorem
Magazín ZAOBZOREM 2

Knižnica kníh, DVD - ZDARMA

Otvorené pre verejnosť:

Každú stredu od 15:00 do 18:00 hod.
Prípadne si môžete dohodnúť stretnutie telefonicky.
Záujemcom s obmedzenou možnosťou pohybu je možné knihy doručiť až domov.

Adresa:
Kollárova 18 (bývalé bábkové divadlo)
Banská Bystrica

Kontakt:
Helena Behulová
Tel.: 0944 161 511
e-mail: hbehulova@gmail.com

Zoznam niektorých kníh a DVD si môžete pozrieť na obrázkoch alebo v katalógu vo formáte PDF