Dôležitá informácia
Všimli ste si, že niekedy nestihneme včas vytvoriť novú grafiku na našich stránkach, čím sa ...
Viac
Facebook
Dotkni sa neba 2012
Dotkni sa neba 2013 Zvolen
Otazniky zivota
Magazin Za Obzorem
Magazín ZAOBZOREM 2

Klub zdravia Banská Bystrica

Kluby zdravia ponúkajú priestor pre širokú škálu aktivít:

Fungujú v rôznych mestách SR. Do Klubov zdravia sú pozývaní naši i zahraniční odborníci z rôznych oblastí zdravia i verejno-prospešného života. Pri zriaďovaní a činnosti Klubov zdravia spolupracujeme s predstaviteľmi miestnych samospráv a regionálnych masmédií.

Viac informácii o Kluboch zdraviach a tiež i programe NEW START nájdete na www.zivotazdravie.sk

Aktuálny program Banská Bysrica:

Kedy: v utorok o 17.00 hod.
Kde: Kollárova 18 (bývalé bábkové divadlo), Banská Bystrica

Kontakty:
Milan Uhrin 0905 767 200
Jana Valuchová 0908 171 082
RNDr. Ľubov Ludhová 0949 371 200

História Klubu Zdravia v Banskej Bystrici.

Plán turistických vychádzok

Kontakt: RNDr. Ľubov Ludhová 0949 371 200